OUR STORY

บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มุ่งมั่นสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างรากฟันเทียมเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษา อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการผลิตชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนและแม่นยำสูง

Smiling Woman

จุดเริ่มต้นของรากฟันเทียมไทยมาตรฐานสากล

2548

ก่อตั้งบริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด และเริ่มผลิตรากฟันเทียม

2550

จดสิทธิบัตรการผลิตรากฟันเทียมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2551

ผลิตรากฟันเทียมในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ก่อตั้งบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551

2552

ได้รับหนังสือรับรอง ISO 13485:2003/AC 2007 (Q1N 09 12 70492 001) และ EC – Certificated (G1 09 12 70492 002) จากกรรมาธิการสาธารณสุขของกลุ่มประเทศสมาคมเศรษฐกิจร่วมยุโรป

ได้รับหนังสือรับรอง GMP Certificate จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2553

ทูลเกล้าฯถวายรากฟันเทียมจำนวน 999 ชุด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2554

ร่วมวิจัยและผลิตชิ้นงาน Mini Plate & Screw สำหรับคนและสัตว์ขนาดเล็กกับ ADTEC

2555

โครงการ "จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่ประชาชน” โครงการรากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ระยะที่ 1

2557

โครงการ "จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่ประชาชน” โครงการรากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ระยะที่ 2

นำเข้า Bone & Memebrane ของบริษัท BIOMATLANTE บริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส

2558

วิจัยและพัฒนา Mini Dental Implant สำเร็จ

ตุลาคม 2558 Mini Dental Implant ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

2559

พฤศจิกายน 2559 PW Dental Implant ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ รหัส 03020006

2560

มีนาคม 2560 Mini Dental Implant ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ รหัส 03020007

วิจัยและพัฒนารากฟันเทียมระบบ NOVEM สำเร็จ 

มีนาคม 2560 รากฟันเทียมระบบ NOVEM ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 03020018

2561

วิจัยและพัฒนาสกรูจัดฟันสำเร็จ

2562

นำเข้าเครื่องจักร และ Software ในการผลิต Custom Abutment

ร่วมมือกับพันธมิตรจากเกาหลี เพื่อเพิ่มบริการรับออกแบบและผลิตชิ้น Clear Aligner

2563

วิจัยและพัฒนารากฟันเทียมระบบ PERFEKT สำเร็จ

เมื่อมีฟันก็ยิ้มได้

เมื่อทานข้าวก็อร่อย "

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชทานนามรากฟันเทียมว่า “ฟันยิ้ม” 

และภายหลังได้พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “ข้าวอร่อย”