คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เนคเทคจับมือเอ็มเทค เปิดตัวโรงงานต้นแบบผลิต "นวัตกรรมดิจิทัลเอกซเรย์" มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของไทย หลังพัฒนาและทดลองใช้เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม DentiiScan (เดนตีสแกน) ประสบความสำเร็จ ราคาถูกกว่านำเข้า พร้อมเปิดตัวเครื่อง MobiiScan (โมบีสแกน) และ BodiiRay (บอดีเรย์) ยกระดับวงการเครื่องมือแพทย์ไทยสาธารณสุข คืนรอยยิ้ม! มอบฟันเทียม-ฝังรากฟันเทียมพระราชทานฟรี

สธ. เดินหน้ามอบฟันเทียมพระราชทานผู้สูญเสียฟันทั้งปาก 35,000 ชุด ใน รพ. สังกัด สธ. ทุกแห่ง และฝังรากฟันเทียมนามพระราชทาน “ข้าวอร่อย” ให้ครบ 8,400 คนในปี 2559 ใน รพ.กว่า 200 แห่งฟรี


ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ "จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่ประชาชน" ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557


คนแห่ใช้บริการ 'ฝังรากฟันเทียม' ของกรมอนามัย

อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโครงการรากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ให้บริการผู้ป่วยไปแล้ว 2,242 ราย ตั้งเป้าหมายจับมือกับหน่วยงานในสังกัด พัฒนาการบริการกลุ่มผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ...


กระทรวงสาธารณสุข จัด 2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมกว่า 4 หมื่นคน ประกอบด้วยมอบฟันเทียมให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก 35,000 ชุด โดยจัดบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ และฝังรากฟันเทียมนามพระราชทาน "ข้าวอร่อย” เมดอินไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบปี 2555-2559 ให้ครบ 8,400 คน โดยจัดบริการในโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ฟรี


(16 มกราคม 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางมายังศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan)