• รากฟันเทียมคืออะไร ?

    รากฟันเทียมคืออะไร ?

  • ผลิตภัณฑ์ของไทยมั่นใจได้แน่หรือ?

    ผลิตภัณฑ์ของไทยมั่นใจได้แน่หรือ?

  • เรามีสิทธิเลือกระบบของรากฟันเทียมได้หรือไม่?

    เรามีสิทธิเลือกระบบของรากฟันเทียมได้หรือไม่?

ความรู้กับ PWPLUS


รากฟันเทียมคืออะไร ?

รากฟันเทียม เป็นรากฟันที่ทำจากโลหะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นแทนรากฟันธรรมชาติทีสูญเสียไป โดยมากจะทำจากโลหะไททาเนียมเป็นหลัก เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่เป็นอันตรายและเกิดปฏิกิริยาใดๆ รากฟันเทียมจะมีลักษณะคล้ายกับสกรู ในการรักษาแพทย์จะใส่รากฟันเทียมเข้ากับกระดูกขากรรไกรเพื่อใช้เป็นหลักสำหรับยึดฟันปลอมทั้งชนิดที่ถอดได้และชนิดที่ติดแน่น โดยหลังจากการรักษาแล้วผู้ป่วยจะบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนปกติ

ผลิตภัณฑ์ของไทยมั่นใจได้แน่หรือ?

เรามีสิทธิเลือกระบบของรากฟันเทียมได้หรือไม่?

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Show all